free bootstrap theme

PODPOISTENOSŤ

ČO JE DÔLEŽITÉ PRI POISTENÍ BYTOVÝCH DOMOV ?

Správnou odpoveďou by mala byť „poistná zmluva bytového domu poisteného na aktuálnu hodnotu, aby sa bytový dom vyhol podpoistenosti“. To znamená, že v prípade totálnej škody, by sa za danú poistnú sumu mal dať bytový dom postaviť odznova.   

Naša spoločnosť za posledné mesiace pre klientov najviac riešila otázku dostatočného zabezpečenia poistenia ich bytových domov. Predovšetkým však, či výška poistnej sumy bytového domu v prípade totálnej škody, práve po nešťastnej udalosti výbuchu na Mukačevskej ulici v Prešove, je postačujúca. Žiaden zákon však neukladá povinnosť mať poistený bytový dom. Vlastniť však byt v bytovom dome, ktorý nie je nijako chránený, je značné riziko. Preto väčšina bytových domov je nejakým spôsobom poistená, ale na druhú stranu, nie každá poistná zmluva kryje hroziace riziká a väčšina bytových domov je podpoistená, teda poistená na neadekvátnu sumu.

 

Správne určiť poistné sumy na bytové domy vo Vašej správe by mal vedieť váš maklér. Pokiaľ sa daný maklér v danej problematike aspoň trochu vyzná, tak podľa m2 plochy bytového domu vie približne vyrátať poistnú sumu bytového domu, aby v prípade totálnej škody na bytovom dome, poisťovňa uhradila plnú výšku poistného plnenia, ktorá je adekvátna hodnote novej nehnuteľnosti. Bohužiaľ, vo väčšine prípadov boli bytové domy pod poistené, čo v praxi znamená, že pokiaľ by nastala podobná situácia, ako nešťastná udalosť v Prešove, tak by im poisťovňa vyplatila sumu, za ktorú by si vlastníci bytov nedokázali kúpiť nové byty, ale ani nedokázali postaviť bytový dom podobný tomu, kde aktuálne bývajú. Pokiaľ by štát a občania v prípade poistnej udalosti v Prešove neprispeli poškodeným vlastníkom bytov vo verejných zbierkach, tak by vlastníci bytov skončili tak, že by si ledva za poistné plnenie z poisťovne kúpili garsónky.


Sídlo kancelárie a korešpondenčná adresa

Trieda SNP 88, 040 11 Košice