website templates

POISTENIE VOZIDIEL

  • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (PZP, zákonné poistenie) je finančná ochrana vodiča, držiteľa, alebo majiteľa motorového vozidla pre prípad vznesenia nároku poškodeného na náhradu škody na zdraví, usmrtením, na majetku alebo ušlom zisku, spôsobenej poisteným vozidlom. 
  • Havarijné poistenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla, je krytie poškodenia alebo zničenia vozidla následkom havárie, živelných udalostí, krádeže a vandalizmu.
  • Poistenie čelného skla
  • Úrazové poistenie sedadiel vo vozidle, je úrazové poistenie osôb, prepravovaných motorovým vozidlom (poistenie sedadiel), kryje riziká smrti následkom havárie, trvalého telesného poškodenia, aj menšie úrazy.
  • Poistenie finančnej straty pri totálnej škode na vozidle GAP . Skratka GAP predstavuje poistenie finančnej straty, čo v preklade znamená, že v prípade totálnej škody na vozidle, alebo krádeže, dostanete nie zostatkovú, či trhovú cenu vozidla, ale sumu, ktorú ste za automobil zaplatili u predajcu. 

NAPÍŠTE NÁM

V prípade, že by ste chceli s niečím poradiť, prípadne pripraviť nezáväznú ponuku, neváhajte a kontaktujte nás
a my pre Vás pripravíme optimálny poistný produkt
na základe Vašich potrieb a požiadaviek.

Sídlo kancelárie a korešpondenčná adresa

Trieda SNP 88, 040 11 Košice

Sídlo spoločnosti

Tallerova 2/4, 811 02 Bratislava